Siła mediów

O mediach mówi się, że są czwartą władzą. Czy przez przypadek? Absolutnie, nie. Media mają w sobie niezwykłą moc. Ludzie, słuchając radio, oglądając telewizję, czy czytając prasę, rzeczywiście kształtują swój światopogląd, swoje postawy, sposób myślenia. I to, co usłyszą, czy to co zobaczą, przekłada się niewątpliwie na to, jak później myślą.
Na co działają media? Przede wszystkim na psychikę odbiorcy. I zdając sobie doskonale z tego sprawę, tak formułują przekaz, aby odbiorca odebrał go w określony sposób.
Doskonałym przykładem są wiadomości. Kiedy ich słuchamy, nigdy nie są to suche fakty. Zawsze każda wiadomość podawana jest w taki sposób, że towarzyszą jej emocje. Można wręcz pokusić się o stwierdzenie, że przekaz jest tak sformułowany, aby wywołać w odbiorcy konkretne uczucie i konkretną reakcję, aby coś go zdenerwowało, coś rozgniewało, a coś innego wzbudziło euforię. Innym przykładem jest reklama, która dzięki mediom jest tak rozpowszechniona. I to właśnie media sprawiają, że reklama jest tak skuteczna.

Comments Closed

Comments for this post are now closed.