Narzędzia mediów

Czym są współczesne media, jakimi narzędziami się posługują i jakimi posługiwać się będą? To pytanie na przyszłość. Czy kreowane i przekazywane na różnych platformach informacyjnych wiadomości są bulwersujące, przerażające, zabawne, ciekawe, czy znajdą odbiorcę?
To stanowi o ich popularności, ich poczytności, a także mierzalności wykorzystania ich również do innych celów.
Głównym takim celem jest wszędobylska reklama. Reklama w swojej istocie nastawiona tylko na sprzedaż: towaru, usługi czy chociażby sposobu życia.
Wiadomości niekiedy sprzeczne, w zależności od stanu właścicielskiego mediów, tworzą konkurencyjny rynek mediów.
Jakie będą nowe jeszcze niewykorzystywane narzędzia mediów, jaki będzie przekaz wiadomości dla odbiorcy, jak będzie wizualizowana nowa reklama. Media przyszłości już nad tym pracują. Czy przeciętny odbiorca informacyjny będzie zmuszany i w jaki sposób (świadomie czy ni ) do odbioru większej ilości wiadomości i reklamy? Na to mogą odpowiedzieć tylko zarządcy mediów.

Comments Closed

Comments for this post are now closed.