Jak wyglądają lekcje religii w innych państwach?

Religia stanowi jeden z obowiązkowych przemdiotów w polskich szkołach – w teorii, podczas zajęć powinny być poruszane tematy związane z wiarą, katolicyzmem, ale również innymi wiarami, które niebagatelny wpływ miały na katolicyzm, takie jak judaizm, w praktyce wygląda to jednak znacznie ianczej. Jak? Przede wszystkim lekcja religii jest obowiązkowa dla wszystkich – rodzice dzieci, które z jakiś względów nie chcą chcoiaż na religię muszą przynieść odpowienie zaświadczenie od swoich opiekunów. Temat lekcji religii w szkołach odbija się szerokim echem przynajmniej raz w roku, kiedy podnoszona jest słuszność obowiązkowych zajęć dla dzieci w każdym wieku. Lekcje te są obowiązkowe od czaus, kiedy polska podpisała układy konkordatowe. Lekcje religii odbywają się zarównow  salach skzolnych, jak i salkach katechetycznych na terenie pobliskich parafii. Problemem jest oczywiście coraz większy odsetek dzieci, które z różnorodnych powodówj, najczęściej związanych z wiarą, na takie zajęcia nie uczęszczają. Szkoła jest zobowiązana zapewnić ospowiednią opiekę dla dziecka w sytuacji, kiedy zajęcia religii odbywają się pomiędzy innymi zajęciami. Najczęściej dziecko takie udaje się do świetlicy, czyta, odrabia lekcje. Sama formuła lekcji religii również dalece odbiega od ideału – zdarza się, że jest to spowodowane znudzeniem i niechęcią uczniów, ale wielokrotnie sami nauczyciele wykazują się skrajnym ignoranctwem w procesie nauczania. Dotyczy to rpzede wszystkich osóļ posiadających odmienne od przyjętych przez kościół nauk zdanie oraz umiejętnośc wyrażania tego zdania. Czy istnieją sposoby na zmianę tej sytuacji? Owszem -w arto popatrzeć na przykłady nadchodzące do naszego kraju ze Skandynawii czy krajów Anglosaskich – tam nauka konrketnych religii jest spójna, połącozna ze spotkaniami z przedstawicielami różnych wiar: popami z kościoła prawosławnego, wyznwacami hinduizmu czy buddyzmu. Warto również podkreślać cechy wspólne dla wszystkich wiar: umiłowanie do bliźnich, miłosierdzie.

Comments Closed

Comments for this post are now closed.