Holocaust

Holocaust

Doświadczenie Holocaustu skłania do refleksji nad ludzką naturą. Rodzi się pytanie, jak to się stało, że człowiek był zdolny do popełnienia tak niewyobrażalnej zbrodni, że ludzie ludziom zgotowali ten los ?
Tragedia ludobójstwa zburzyła dotychczasowy porządek świata, odcisnęła się głębokim piętnem w umysłach wielu pokoleń. Jej ofiarami padły miliony osób, wśród nich dzieci i to właśnie one zostały najbardziej przez nią doświadczone. Wojna odebrała im wszystko: spokojny sen, bezpieczny dom, codzienne śniadania w gronie najbliższych, możliwość zabawy i nauki, słowem: zwyczajne dzieciństwo. W szczególnej sytuacji znajdowały się dzieci żydowskie, które nie tylko zostały pozbawione cząstki dzieciństwa, ale przede wszystkim odmówiono im fundamentalnego prawa do życia. Zamykając je
w gettach, głodząc, prześladując, wreszcie zabijając czy to na ulicy, czy w komorze gazowej w obozie zagłady, świat i ludzie nie pozwolili im nawet zaistnieć. Holocaust stał się zarazem początkiem i końcem ich istnienia.

Comments are closed.

line
footer
Powered by