Czym jest język?

Czym jest język? Niemal każdy współczesny językoznawca próbuje sobie odpowiedzieć na pytanie, czym tak naprawdę jest język i jakie on pełni funkcje. Nic dziwnego, że w ostatnich czasach powstało tak wiele teorii odnoszących się do tej kwestii. Większość badaczy zgadza się ze sobą w fundamentalnych założeniach, a niektórzy głoszą diametralnie różne poglądy. Wielu z nich na przykład uznaje, że język jest po prostu pewnym, unormowanym systemem znaków. Jest to definicja bardzo podobna do tego, co głosi tak zwany strukturalizm języka. Nie da się ukryć, że język jest czymś, co w pewnym sensie zostało ukształtowane społecznie. To właśnie z jego pomocą każdy z nas może budować najróżniejsze wypowiedzi. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że za pomocą poszczególnych wypowiedzi ludzie porozumiewają się między sobą. Nie da się ukryć, że niezwykle ciężko byłoby sobie wyobrazić rzeczywistość, w której zostalibyśmy pozbawieni tej umiejętności. Tym samym nie moglibyśmy w prosty sposób wyrazić swoich emocji, poglądów czy chociażby żądań. Nasze życie na pewno byłoby o wiele trudniejsze i w pewnym sensie ograniczone. Język jest zatem czymś, co jest ściśle sprzężone z naszą kulturą. To właśnie on jest głównym przekaźnikiem, także w perspektywie literatury. Ciężko byłoby sobie wyobrazić dzieła współczesnej literatury, gdyby poszczególni autorzy nie potrafili posługiwać się językiem. Tak naprawdę istnieje bardzo wiele teorii wyjaśniających, czym właściwie jest język i jak należy go rozumieć. Możemy poczytać na ten temat w Internecie, także na stronach wirtualnych encyklopedii. Tutaj można znaleźć wiele najróżniejszych teorii, wśród których sami możemy wybrać tę, która nam najbardziej odpowiada. Warto zatem poznać rozmaite definicje, ponieważ tylko dzięki temu możemy zestawić je ze swoimi poglądami na ten...
readmore

Next Entries »

line
footer
Powered by