Efektywne wykorzystywanie czasu

Efektywne wykorzystywanie czasu Jeśli często masz wrażenie, że dni przepływają ci przez palce i ciągle czekają na ciebie niewykonane zadania ten artykuł jest dla ciebie. Z nieustannym brakiem czasu boryka się wiele osób. Gdy przyjrzymy się bliżej sytuacji często okazuje się, że sami jesteśmy sobie winni. Aby efektywnie wykorzystywać swój czas trzeba przestrzegać kilku zasad. Zastanów się nad tym o jakiej porze dnia funkcjonuje ci się najlepiej. Jeśli jesteś typowym skowronkiem i lubisz wstawać wcześnie nie odkładaj trudnych zadań na wieczór ani w żadnym wypadku nie zarywaj nocy. Aby pracować efektywnie warto też dodać sobie energii. Wiele osób twierdzi, że nie ma czasu na uprawianie sportu, bo czeka na nich tyle zadań do wykonania. Tymczasem poświęcając pół godziny na bieganie wieczorem można sobie zapewnić szybkie zaśnięcie, lepszy sen i większą energię następnego dnia co przełoży się na efekty działań. Jeśli ktoś ma dużo obowiązków powinien je sobie zapisywać. Forma jest dowolna. Zadania do wykonania można zapisywać w kalendarzu, na kartce zawieszanej na lodówce albo też w telefonie. Obecnie jest wiele bardzo dobrych aplikacji na telefon, które mają też funkcje przypominania. Istotną zasadą jest także to aby nie robić kilku rzeczy na raz. Najlepiej zacząć od zadania najważniejszego. Gdy uświadomimy sobie, że mamy coś ważnego do wykonania i akurat mamy czas należy zacząć działać od razu, bez odkładania na później. Każdy z nas powinien także zidentyfikować rzeczy i okoliczności, które są złodziejami czasu. Zazwyczaj czas tracimy przez bałagan, posiadanie zbyt dużej liczby przedmiotów, oglądanie tv, śledzenie mało wartościowych stron w Internecie oraz przez nieważne rozmowy telefoniczne. Warto uzmysłowić sobie także, że niekiedy niepotrzebnie tracimy czas próbując zaoszczędzić pieniądze. Bez sensu jest udawanie się na drugi koniec miasta by kupić jedną rzecz w promocji. Podobnie nie warto nabywać przedmiotów, które są tanie a jednak wystarczą na krótko bo potem trzeba będzie poświęcić dodatkowy czas na zakup drugiego przedmiotu już o wyższej...
readmore

Jak wyglądają lekcje religii w innych państwach?

Jak wyglądają lekcje religii w innych państwach? Religia stanowi jeden z obowiązkowych przemdiotów w polskich szkołach – w teorii, podczas zajęć powinny być poruszane tematy związane z wiarą, katolicyzmem, ale również innymi wiarami, które niebagatelny wpływ miały na katolicyzm, takie jak judaizm, w praktyce wygląda to jednak znacznie ianczej. Jak? Przede wszystkim lekcja religii jest obowiązkowa dla wszystkich – rodzice dzieci, które z jakiś względów nie chcą chcoiaż na religię muszą przynieść odpowienie zaświadczenie od swoich opiekunów. Temat lekcji religii w szkołach odbija się szerokim echem przynajmniej raz w roku, kiedy podnoszona jest słuszność obowiązkowych zajęć dla dzieci w każdym wieku. Lekcje te są obowiązkowe od czaus, kiedy polska podpisała układy konkordatowe. Lekcje religii odbywają się zarównow  salach skzolnych, jak i salkach katechetycznych na terenie pobliskich parafii. Problemem jest oczywiście coraz większy odsetek dzieci, które z różnorodnych powodówj, najczęściej związanych z wiarą, na takie zajęcia nie uczęszczają. Szkoła jest zobowiązana zapewnić ospowiednią opiekę dla dziecka w sytuacji, kiedy zajęcia religii odbywają się pomiędzy innymi zajęciami. Najczęściej dziecko takie udaje się do świetlicy, czyta, odrabia lekcje. Sama formuła lekcji religii również dalece odbiega od ideału – zdarza się, że jest to spowodowane znudzeniem i niechęcią uczniów, ale wielokrotnie sami nauczyciele wykazują się skrajnym ignoranctwem w procesie nauczania. Dotyczy to rpzede wszystkich osóļ posiadających odmienne od przyjętych przez kościół nauk zdanie oraz umiejętnośc wyrażania tego zdania. Czy istnieją sposoby na zmianę tej sytuacji? Owszem -w arto popatrzeć na przykłady nadchodzące do naszego kraju ze Skandynawii czy krajów Anglosaskich – tam nauka konrketnych religii jest spójna, połącozna ze spotkaniami z przedstawicielami różnych wiar: popami z kościoła prawosławnego, wyznwacami hinduizmu czy buddyzmu. Warto również podkreślać cechy wspólne dla wszystkich wiar: umiłowanie do bliźnich,...
readmore

Opieka dzieci

Opieka dzieci Właściwa opieka realizowana w świetlicy umożliwia dziecku zaspokajanie rzeczywistych potrzeb, które stają się czynnikiem rozwoju całej jego osobowości. Funkcja wychowawcza polega na planowych oddziaływaniach mających na celu kształtowanie osobowości dziecka: jego postaw, zachowań oraz cech niezbędnych w życiu społecznym. W zakresie funkcji wychowawczej realizowane są funkcje szczegółowe mające na celu: przygotowanie do samodzielnego podejmowania inicjatyw i kształcenia postawy twórczej, utrwalanie nawyków racjonalnego zagospodarowania czasu wolnego, przestrzegania zasad kultury życia codziennego, kształtowania postaw tolerancji i wzajemnego szacunku. Funkcja wychowawcza świetlicy realizowana jest poprzez zaspokajanie potrzeb dziecka w dziedzinie działalności twórczej, rekreacyjnej oraz poprzez wypełnianie zadań o różnym charakterze. Pełne i wolne wychowanie obejmuje sfery wynikające z uniwersalnych wyznaczników etycznych, kulturalnych, estetycznych, duchowych i zdrowej kondycji fizycznej. Funkcja społeczna polega na : uspołecznieniu dzieci i wdrożeniu ich do działań grupowych, do umiejętności współżycia i współpracy, podejmowania aktywności dla wspólnego dobra. Dla pełnej realizacji tej funkcji wskazane jest nawiązywanie kontaktów społecznych z placówkami kulturalno-oświatowymi i innymi świetlicami. Często są organizowane przeglądy twórczości artystycznej świetlic szkolnych i środowiskowych. Mogą one mieć charakter zabawy lub też wymiany doświadczeń i pokazanie własnego dorobku. Wychowawczo i społecznie pożyteczne mogą być zajęcia propagujące zachowanie oraz postawy ekologiczne i humanitarne. Głównym celem pracy świetlicy powinno być wychowanie człowieka życzliwego, aktywnego, tolerancyjnego dla innych i wymagającego dla...
readmore

Atrakcje ziemi lubuskiej. Lubsko

Atrakcje ziemi lubuskiej. Lubsko Tajemnicza i fascynująca ziemia lubuska może się pochwalić ciekawymi miasteczkami o historycznej zabudowie. Jednym z tych najciekawszych jest Lubsko, do którego koniecznie trzeba zajrzeć w czasie wycieczki po tej części Polski. Ciekawa zabudowa miasteczka może oczarować niejednego, a wśród zachowanych tu zabytków dwa zasługują na szczególną uwagę. Tym pierwszym jest znajdujący się na rynku kościół Wniebowzięcia NMP. Choć historia tej świątyni sięga XIII wieku, jej obecny charakter jest efektem prac przeprowadzonych na przełomie XV i XVI stulecia. Późnogotycka świątynia może się pochwalić pięknym wyposażeniem. Wśród ciekawych elementów wystroju kościelnego wnętrza wyróżniają się te zabytki, które są pamiątkami z czasów renesansu. Ambona, chrzcielnica oraz piękny ołtarz z pewnością mogą zadziwić swymi dekoracjami. Drugim obiektem, dzięki któremu Lubsko jest tak chętnie odwiedzane przez wycieczki, stał się tutejszy ratusz. To kolejna budowla utrzymana w stylu renesansowym, którą może się pochwalić miasteczko. Wzniesiono pod koniec XVI wieku ratusz do dziś prezentuje się...
readmore

Oferty pracy, czy zawsze dotyczą prawdziwych etatów ?

Oferty pracy, czy zawsze dotyczą prawdziwych etatów ? Ogłoszenia w prasie lokalnej dotyczące wolnych etatów są bardzo często wyłapywane przez osoby, które poszukują zatrudnienia. Rynek pracy jest bardzo wymagający, wygrywają zwykle tylko ci, którzy już mają pracę i chcą ją zmienić na lepszą, lepiej płatną, bardziej perspektywiczną. Potencjalny pracownik w takim układzie jest osobą doświadczoną, prawdopodobnie także wykształconą oraz dobrze predysponowaną do danego stanowiska pracy. Etat dla osoby bez doświadczenia to z kolei bardzo trudna sprawa. Pracodawcy wolą doświadczonych pracowników niż młodych, których należy uprzednio nauczyć krok po kroku danej profesji. Oferty pracy jednak nie zawsze są prawdziwymi anonsami informującymi o wolnym etacie. Firmy czasami stosują wyrafinowaną formę reklamy, ogłaszają chęć powiększenia zespołu, informują w prasie lokalnej o swojej ekspansji i rozwoju w danej branży, jednak de facto do zatrudnienia nowych osób nie dochodzi. Z punktu widzenia osób ubiegających się o pracę jest to bardzo irytujące, jednak z punktu widzenia przedsiębiorcy miejsce ogłoszeniowe o pracę jest o wiele tańsze niż niewielkiego formatu reklama na łamach poczytnej gazety. Bezrobocie jest coraz większe, dlatego też warto wysyłać CV do wielu firm, być może uda się zdobyć zatrudnienie w dobrej firmie. Pracownik powinien bardziej szanować swoje miejsce pracy. Aktualnie sytuacja na rynku pracy nie jest korzystna dla pracowników oraz tych, którzy dopiero poszukują płatnego...
readmore

line
footer
Powered by